Contact

Seray Arslan
Head of Booking Department
Esin Ünlü
International Booker
İrem İskenderoğlu
Semra Sönmez
Managing Partner
Zeynep Yüksektepe
Managing Partner
Sezin Bayındır
Operations

True Model Kast ve Prodüksiyon A.Ş. © 2020